แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

เรียนท่านเจ้าของบ้าน/ที่ดิน ทุกท่าน

หากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมใหญ่ในวันที่ ๒ กันยายน เพื่อทำการออกเสียงเลือกตั้งได้แล้วนั้น ท่านสามารถดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ และมอบอำนาจส่งกลับมาที่คณะทำงาน ณ ที่อยู่

๓๔๑ หมู่บ้านกรีนวัลเล่ ถนน โชตนา ตำบล แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

เพื่อดำเนินการต่อไป

โดยแบบฟอร์มนั้นมีอยู่ ๒ แบบ คือ แบบที่ท่านมอบอำนาจให้ ท่านทูต บุญทัน ไพรัชวินิจฉัย เป็นตัวแทนในการดำเนินการให้ท่าน(ผู้รับมอบอำนาจ) หรือ แบบที่ท่านเลือกผู้รับมอบอำนาจขึ้นมาเอง

แบบที่ ๑ ท่านทูตบุญทัน ไพรัชวินิจฉัย เป็นผู้รับมอบอำนาจ


แบบที่ ๒ ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจขึ้นมาเอง

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ greenvalley.cm@hotmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s